Privacy & cookiebeleid

Uw privacy uitgelegd

Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook bekend als General Data Protection Regulation (GDPR).

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Jurography. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website, maar we verwijzen er wel naar zodat u de nodige informatie kan vinden.

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.

U hebt altijd het recht om uw bewaarde persoonsgegevens:

 • op te vragen en in te kijken,
 • te (laten) wijzigen,
 • te (laten) schrappen.

Dit kan voor één of meerdere vermeldingen in verschillende databases.

U kunt ook vragen om uit alle databases te worden verwijderd. U wordt dan vergeten en op geen enkele manier nog gecontacteerd. Als u de wijzigingen of schrapping zelf doorvoert, dan is dit meteen effectief. Als u een aanvraag indient om wijzigingen te doen, dan gebeurt dit zo snel mogelijk en ten minste binnen 30 dagen.

Hoe laat u uw rechten gelden

Dit kan eenvoudig door een verzoek te mailen naar info@jurography.com of u kunt ook het contactformulier gebruiken.

Vermeldt steeds:

 • Voor- en achternaam van de persoon die u wilt schrappen of wijzigen.
 • E-mailadres van de persoon die u wilt schrappen of wijzigen.
 • Welke wijzigingen u wilt doorvoeren.

Zo verwerken we uw gegevens

De verwerkingsverantwoordelijke is:

 • Jurian Cuypers
 • Jurography
 • info@jurography.com
 • 0479 12 17 09

Voor gebruiksanalyse van onze website schakelen wij Google Analytics in. Hiervoor wordt anoniem informatie over het gebruik van onze website verzameld. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan Google en niet gebruikt voor marketing- of reclamedoeleinden.

Welke gegevens worden er verzameld

Enkel de persoonsgegevens die nodig zijn om aan een bepaald deel van onze dienstverlening te voldoen of om informatie (bijvoorbeeld een offerte) naar u door te sturen, worden verzameld.

Dat kan zijn:

 • Naam en voornaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BTW nummer

In formulieren is sommige informatie verplicht (meestal aangeduid met een *). Deze gegevens zijn nodig om u de gewenste dienst te kunnen leveren. Andere informatie (zonder *) kan nuttig zijn, maar is niet absoluut nodig. U kiest zelf of u daar de gegevens invult of niet.

Op basis van de ingevulde gegevens of geplaatste cookies (zie verder) worden er geen marketingprofielen aangemaakt.

Waarom worden uw persoonsgegevens bijgehouden

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor een specifiek doel (en alleen maar voor dat doel) met volgende rechtsgronden:

 • Contactformulier: om aan uw vraag te voldoen, een antwoord te geven (uitvoeren opdracht).
 • Inschrijving op nieuwsbrief: om u af en toe een nieuwsbrief toe te sturen met aanbiedingen of informatie die u kan interesseren (toestemming betrokkene).
 • Aankoopformulier: om uw aankoop te kunnen verwerken, de gewenste producten te leveren en u andere producten te kunnen tonen die u misschien interesseren (uitvoeren opdracht en gerechtvaardigd belang).

Een uitzondering hierop kan enkel met uw expliciete toestemming.

Hoe lang worden uw gegevens bijgehouden

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om u de dienst te verlenen die u zelf activeerde of waarvoor u toestemming gaf.
Uw persoonsgegevens worden maximaal tot 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

Onze cookies uitgelegd

Jurography met maatschappelijke zetel te Dopheide 13 in 3271 Averbode, is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u schriftelijk terecht op het hierboven vermelde adres of op het e-mailadres info@jurography.com

Jurography vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik hun content kunt bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. Jurography wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op Jurography online diensten worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakkelijkheidshalve cookies genoemd.

In dit cookiebeleid wenst Jurography u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kunt controleren. Jurography wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van hun online diensten zoveel mogelijk waarborgen.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle Jurography online diensten, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die Jurography aanbiedt en die toegang geven tot hun content.

Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om u te identificeren of om een band met u te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten) zoals uiteengezet in ons privacybeleid van toepassing op deze verwerkingen door de cookies.

Jurography kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bv. gebeuren in het kader van veranderingen aan hun diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante Jurography online diensten en geldt vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt.

Wat zijn cookies precies

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden door de website of webtoepassing tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken.

Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

Hoe kan u het gebruik van cookies weigeren of beheren

 U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen.
U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken.

Scroll naar boven